Особливості роботи практичного психолога

/Files/images/DSC_1298.JPGПрактичний психолог – Наконечна Світлана Іванівна

Стаж роботи за спеціальністю – 5 років.

Освіта – вища. Національно педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, кваліфікація – практичний психолог.

Психологічна служба в Баришівському центрі позашкільної роботи «Мрія» представлена психологом, який в своїй роботі керується такими нормативно-правовими документами:

- Положенням про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 №616) посади практичних психологів позашкільних навчально-виховних закладів;

- наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2008 р. № 554 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України»;

- Концепцією розвитку служби системи освіти України на період до 2012 р.;

- Проектом «Психологічного супроводу навчально-виховного процесу», програми розвитку системи освіти Київської області на 2008 – 2012 роки;

- Наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації «Про проведення експертизи психологічного та соціального інструментарію, що використовується в навчальних закладах» (від 24.12.2009 №344);

- наказом Міністерства освіти і науки України від 13.01.2011 №1/9 – 19 «Про збереження посад працівників психологічної служби»;

- етичним Кодексом психолога;

- наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук від 15.08.2001 №592/33 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших закладів (№691 від 19.10.2001).

Робота практичного психолога Баришівського ЦПР «Мрія» на 2017 – 2018 н.р. буде будуватися виходячи з проблемного питання позашкільного закладу: «Врахування вікових, психологічних та індивідуальних особливостей вихованців у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу в сучасних умовах», де метою діяльності є виявлення та психологічний супровід обдарованих учнів. Тому актуальною науково-методичною проблемою психолога закладу у 2017 – 2018 навчальному році є: «Розвиток та підтримка творчості і креативності в обдарованих учнів».

Зміст роботи з обдарованими дітьми містить низку завдань, а саме: сприяння розвитку кожної особистості, виявлення обдарування дітей і максимальне сприяння їхньому розвитку.

Основними завданнями психолога Баришівського ЦПР «Мрія» є:

- забезпечення можливості вільного гармонійного розвитку дитини в умовах закладу;

- формування психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяння в оволодінні ними психологічних знань, умінь, навичок;

- організація професійної взаємодії між адміністрацією, педагогами закладу, іншими суб’єктами освітнього процесу;

- допомога адміністрації та педагогічному колективу у створенні оптимальних умов для розвитку особистості вихованців, враховуючи їхні індивідуальні інтереси, здібності, нахили, обдарування;

- формування здатності дітей до життєтворчості – вміння ставити в житті власні цілі і досягати їх;

- сприяння адаптації дітей та учнівської молоді до нових умов навчання;

- виявлення рівня творчої обдарованості вихованців закладу, надання допомоги керівникам гуртків у розробленні програм індивідуальної роботи з обдарованими дітьми;

- здійснення професійної орієнтації підлітків, допомога їм у розробці індивідуальних програм особистісного розвитку.

До основних напрямів діяльності практичного психолога, відповідно до листа Міністерства і науки України від 27.08.2000 №1/9 – 352 відносяться:

- психодіагностична робота;

- консультаційна робота;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;

- психологічна просвіта;

- організаційно-методична робота;

- зв’язки з громадськістю.

Задля більшої ефективності роботи передбачається співпраця психолога з педагогічним колективом, батьками, адміністрацією закладу та спеціалістами соціальних служб, правових та медичних установ.

Напрямки роботи з вихованцями та педагогами:

- Психолого-педагогічний супровід процесу адаптації.

- Діагностика пізнавальної сфери вихованців.

- Діагностика професійних інтересів

- Діагностика обдарованості та здібностей дітей

- Профілактика адиктивної поведінки дітей

- Превентивне виховання

- Діагностика професійної компетентності педагогів

- Пропаганда здорового способу життя

- Розвиток особистої зрілості та соціальної компетентності закладу

- Надання рекомендацій та роз’яснень

Основні завдання психолога:

Практичним психологом вирішуються наступні завдання

Щодо гуртківців:

1. Виявлення інтересів, нахилів, здібностей та обдарувань дитини;

2.Експерементально-психологічне обстеження дітей

3. Створення оптимальних психологічних умов для розвитку творчого потенціалу гуртківців, чия обдарованість на даний момент може бути ще не виявленою;

4. Розвиток уяви, запам’ятовування та творчого мислення дитини;

5.Сприяння формування психологічної культури дітей в позашкільному закладі.

6.Розвиток пізнавальної сфери дітей.

7.Корекція агресивності, імпульсивності та тривожності.

Щодо педагогів закладу:

1. Ознайомлення керівників гуртків з психологічними особливостями роботи з обдарованими гуртківцями;

2. Надання рекомендацій щодо педагогічного спостереження та діагностики за вихованцями;

3. Сприяння формуванню психологічної культури керівників гуртків.

4. Допомога в проведенні різноманітних конкурсів, виставок, концертів, які допоможуть гуртківцям проявити свої здібності.

5. Спостереження та діагностика дітей з девіантною поведінкою.

Невід’ємною частиною роботи психолога позашкільного закладу є взаємозв'язок з батьками та керівниками гуртків. Саме вони, перед усім, повинні підтримувати дитину та направляти її здібності в потрібне русло. Тому в закладі систематично ведеться робота в даному напрямку. Проведення семінарів, бесід та консультацій, забезпечення батьків та педагогічного складу ПНЗ «Зміна » необхідною методичною літературою.

Графік роботи практичного психолога

ГРАФІК РОБОТИ

практичного психолога

_______Баришівського ЦПР «Мрія»___________________________________________________________

(назва навчального закладу)

_____Наконечної Світлани Іванівни________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Дні тижня Інтервали робочого часу Види роботи
з __09:00____ год. по __18:00_____ год.
Понеділок 09:00 по 13:00 14:00 по 16:00 17:00 по !8:00 Консультації педпрацівників, батьків Робота з гуртківцями Консультації батьків
Вівторок 09:00 по 13:00 14:00 по 16:00 17:00 по !8:00 Консультації педпрацівників, батьків Робота з гуртківцями Консультації батьків
Середа 09:00 по 13:00 14:00 по 16:00 17:00 по !8:00 Консультації педпрацівників, батьків Робота з гуртківцями Консультації батьків
Четвер 09:00 по 13:00 14:00 по 16:00 17:00 по !8:00 Консультації педпрацівників, батьків Робота з гуртківцями Консультації батьків
П’ятниця 09:00 по 13:00 14:00 по 16:00 17:00 по !8:00 Консультації педпрацівників, батьків Робота з гуртківцями Консультації батьків

Ми чекаємо на Вас, щоб вислухати, допомогти і підтримати!

Заняття лекторію для батьків «Школа люблячих батьків»

проводяться кожен останній четвер місяця о 17 год. 00 хв. у каб. № 44

На заняттях лекторію Ви зможете: • познайомитись із сучасними тенденціями щодо навчання і виховання дітей дошкільного, шкільного віку; • дізнатись про вікові та психологічні особливості Ваших дітей; • навчитись ефективно спілкуватись та конструктивно вирішувати конфліктні ситуації; • зрозуміти причини таких психологічних труднощів дитини як переживання страху, тривожність, замкненість, істеричність, агресивність, неслухняність, тощо; • здобути психологічні знання, які є найважливішими для батьків, і навчитись компетентно допомагати своїй дитині у подоланні різних труднощів. А також отримати відповіді психолога на запитання, які Вас хвилюють. ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор _______________

(назва навчального закладу)

__________________________

_________ _______________

(підпис) (прізвище, і., п\б)

ПЛАН

роботи практичного психолога

_______________________ЦПР «Мрія»_____________________________________________

(назва навчального закладу)

_______Наконечна Світлана Іваніна_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

За _____жовтень______________________місяць 2017______року

№ №п\п Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться Норми часу
1. Психодіагностична робота
Спостереження за процесом адаптації дошкільнят до навчання за параметрами: - формування передумов навчальної діяльності; - особистість першокласника; - взаємини з однолітками. Методики: мотивація до шкільного навчання, рівень розвитку пізнавальних процесів (графічний диктант, малюнок за зразком, рівень сформованості вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, рівень розвитку дрібних м’язів, саморегуляція, малюнок людини). 06.10 13.10 20.10 27.10 Гурток «Пізнайко» Каб.300 30хв. 30хв. 30хв. 30хв.
2. Консультативна робота
Групова та індивідуальні консультацій її за результатами дослідження рівня адаптації дошкільнят до навчання 06.10 13.10 20.10 27.10 Гурток «Пізнайко» Каб.300 30хв. 30хв. 30хв. 30хв
3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4. Психологічна просвіта
Години психології: -«Що таке характер ?»; -«Внутрішня мотивація: встановлення мети, рух у напрямку досягнення своєї мети»; 03.10 10.10 17.10 24.10 Гурток «Палітра» 30хв. 30хв. 30хв. 30хв
5. Навчальна діяльність
6. Організаційно-методична робота
7. Зв’язки з громадськістю

Примітки:

а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами навчальних закладів освіти, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;

б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.

Поради психолога батькам:

Десять заповідей батькам

1. Не навчайте тому, у чому ви самі не обізнані. Щоб правильно ви­ховувати, треба знати вікові та інди­відуальні особливості дитини. 2. Не сприймайте дитину як свою власність, не ростіть її для себе. 3. Довіряйте дитині. Залишайте за нею право на власні помилки, тоді ди­тина оволодіє вмінням їх самостійно виправляти.

4. Не ставтеся до дитини зневаж­ливо. Дитина повинна бути впевнена в своїх силах, тоді з неї виросте відпові­дальна особистість.

5. Будьте терплячими. Ваша не­терплячість — ознака слабкості, показ вашої невпевненості в собі.

6. Будьте послідовними у своїх ви­могах, але пам'ятайте: твердість лінії у вихованні досягається не покаранням, а стабільністю обов'язкових для вико­нання правил, спокійним тоном спілкування, неквапливістю і послідов­ністю. 7. Вчіть дитину самостійно прий­мати рішення і відповідати за них. 8. Замініть форму вимоги «Роби, якщо я наказав!» на іншу: «Зроби, тому що не зробити цього не можна, це корисно для тебе і твоїх близь­ких». 9. Оцінюючи дитину, кажіть їй не тільки про те, чим ви невдоволені, а й про те, що вас радує. Не порівнюйте її з сусідською дитиною, однокласни­ками, друзями. Порівнюйте, якою во­на була вчора і якою є сьогодні. Це допоможе вам швидше набути батькі­вської мудрості.

10. Ніколи не кажіть, що у вас не­має часу виховувати свою дитину, бо це означатиме: мені ніколи її любити.

Завжди пам'ятайте: ми виховуємо дітей власним прикладом, системою власних цінностей, звичним тоном спілкування, ставленням до праці та дозвілля.

Поради молодому педагогові:

1. Прагніть, щоб ваше спілкування було відвертим. Станьте йому другом, наставником.

2. Заходьте в аудиторію з посмішкою. Довідайтесь про настрій і підтримайте, якщо комусь сумно.

3. Вмійте радіти маленьким успіхам своїх учнів і співпереживати їхнім невдачам.

4. Прагніть до того, щоб ваші уроки не стали шаблонними, проведеними «за трафаретом».

5. Пам’ятайте, що дитині має бути цікаво на твоєму занятті. Тільки тоді, коли дитині цікаво, вона стає уважною.

6. Не вимагайте від вихованців «ідеальної дисципліни».

7. У спілкуванні з батьками своїх вихованців пам’ятайте, що їхні діти – найдорожче в житті цих дорослих людей. Будьте тактовним, знаходьте потрібні слова.

8. Не бійтеся вибачатися, якщо виявитесь неправим. Ваш авторитет в очах вихованців тільки зросте. Будьте терплячим до їхніх помилок.

9. Несіть дітям добру енергію й завжди пам’ятайте, що вихованець – це не посуд, який потрібно наповнити, а смолоскип, який потрібно запалити.

Поради щодо встановлення довіри між проблемними дітьми та керівником гуртка:

1. Уважно вислухайте дитину, прагніть до того, щоб вихованець зрозумів, що він вам не байдужий і ви готові зрозуміти і прийняти його. Не перебивайте і показуйте свого страху. Відносьтесь до нього серйозно, з повагою.

2. Запропонуйте свою підтримку і допомогу. Постарайтесь переконати, що даний стан (проблема) тимчасові і швидко пройдуть Проявіть співчуття і покажіть, що ви поділяєте і розумієте його почуття.

3. Зацікавтесь, що саме турбує вихованця.

4. Впевнено спілкуйтесь з дитиною. Саме це допоможе їй повірити у власні сили. Головне правило в роботі з дітьми – не нашкодь!

5. Використовуйте слова, речення, які будуть сприяти встановленню контактів: розумію, звичайно, відчуваю, хочу допомогти.

6. В розмові з вихованцем дайте зрозуміти йому, що він необхідний і іншим і унікальний як особистість. Кожна людина незалежно від віку, хоче мати позитивну оцінку своєї діяльності.

7. Недооцінка гірша ніж переоцінка, надихайте дитину на високу самооцінку. Вмійте слухати, довіряйте і викликайте довіру в неї.

Кiлькiсть переглядiв: 498

Коментарi